תנאי מכירה, ביטולים והחזרות

תנאי מכירה, ביטולים והחזרות

תשומת לבו של המשתמש מופנית לתנאים הבאים החלים ללא תנאי כאשר המשתמש מבצע רכישה באתר. יש לי לקרוא את התנאים והגבלות טרם סימון בתיבה "קראתי את התנאים וההגבלות ואני מסכים לתנאי השימוש" .

תנאים כלליים אלה של מכירה עשויים להשתנות מעת לעת, יש להתעדכן בתנאי השימוש הכל רכישה.

המשתמש מצהיר כי מלאו 18 שנים לכל הפחות וכי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות .

המשתמש מצהיר כי המוצרים אותם רוכש מיועדים לשימוש אישי ולא מיועדים בשום אופן למכירה לצד שלישי. החברה תהא רשאית למנוע ממשתמש שהפר תנאי מתנאי תקנון זה להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

www.harmony.co.il אחראית באופן מלא למילוי חובותיה כלפי הלקוח, באם אלה חובות שיבוצעו על ידי ספקי שירות אחרים, או ע"י האתר עצמו. זאת כאמור מבלי לפגוע בזכויותיה חזרה אל מול אלה לעיל.

עם זאת, www.harmony.co.il ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

כמו כן, האתר יהיה פטור מאחריות כאשר יוכח כשל או ביצוע לא תקין של החוזה שניתן לייחסו למשתמש או לצד שלישי בלתי צפוי ובלתי נמנע שאינם קשור למתן שירותים על פי החוזה.

1 . המוצרים המוצעים

המוצרים הזמינים באתר הם אלה המוצג בעת גלישה באתר.

לאתר הזכות לעדכן בכל עת את רשימת המוצרים הזמינים וכמו כן, להסיר מוצרים למכירה מהאתר מבלי הודעה מראש.

www.harmony.co.il עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד וכן עושה ככל יכולתה על מנת להבטיח דיוק בין המידע המוצג באתר למוצרים בפועל.

יצרנים עשויים לשנות ללא הודעה מוקדמת את ההרכב הטכני של מוצרים וזאת מבלי להתפשר על המאפיינים המהותיים של המוצר , האתר פטור מאחריות לשינויים אלה.

החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.

כל הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם, בהתאמה . שמות יצרן משמשים אך ורק למטרות זיהוי .אנו מצרים על השמטה של מותגים כאלה או אחרים , אם בכלל, וזאת מבלי כוונה מתכוון לפגוע בזכויות של מותגים או שמות מסחריים אלה.

2 . מחיר המכירה

מחיר המכירה של המוצרים המוצעים באתר מוצגים בשקלים. המחיר הקובע לכל עניין ודבר, הוא המחיר המוצג בעת רישומו של טופס ההזמנה בעת ביצוע הזמנה. המחירים המוצגים באתרים אחרים אינם רלוונטים בעת רכישה באתר. המחירים של מוצרי אתר הינם אטרקטיביים, אולם אינם בהכרח משקפים את המחיר הנמוך ביותר בשוק.

המחיר לא כוללים את עלות ההובלה / המשלוח. עלויות אלו יתווספו לסל הקניות בעת ביצוע רכישה. המחירים באתר כוללים מע"מ. עלייה שיעור המ"מ תביא לעלייה במחירים המוצרים באתר.

המחירים המצוינים בהזמנתך לאחר רישום ואימות נתונים הם סופיים. אם מסיבה כזו או אחרת תהא ירידת מחירים כמה ימים לאחר ביצוע ההזמנה, לא נוכל בשום אופן לפצות את המשתמש על ההבדל במחיר. במידה ותהא עליית מחירים , אנו מחויבים לך לספק במחיר שנקבע ביום של ההזמנה.

המחירים המוצגים באתר אינם בהכרח גם המחירים של המוצרים בחנות הרמוני רהיטים בע"מ.

3 . תשלום

המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.

החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו המלאים מסר הרוכש (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, החברה תהא רשאית לבטל רכישה שאושרה.)

במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל רכישה שאושרה, המוצר לא יסופק, ודמי ביטול כמפורט יחולו.

דמי המשלוח, אם בכלל, ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

4 . הזמנות מיוחדות

במקרה של הזמנות מיוחדות על פי בקשה או במקרה של מכירה של מוצרים שייצורם מתבצע על פי הזמנה מיוחדת של הקונה ( ספות , שולחנות , מזנונים ... ) לא תהא אפשרות של ביטול ההזמנה מרגע שייצורם החל וכמו כן, לא תהא אפשרות החלפה או החזרה לאחר קבלת המוצרים.

5 . אפשרות תשלום נוספות

עבור מוצרים שזמן אספקתם עולה על שלושה שבועות ניתן לחלק את התשלום ל-2. תשלום ראשון- מקדמה על סך 30% מערך העיסקה, בעת ביצוע ההזמנה, ותשלום שני של 70% בעת קבלת הסחורה. את סיום התשלום ניתן לבצע עד ליום ההובלה בהמחאה, מזומן, העברה בנקאית או כרטיס אשראי.

המשלוח של מוצרים כפוף לקבלת תשלום במלואו.

6 . אי השלמת תשלום

במקרה של תשלום שלא התקבל או במקרה שחלק מהתשלום לא התקבל החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לבטל כל משלוח / או הובלה, לא משנה מה הסיבה לעיכוב התשלטם ,ומה סכום התשלום שלא התקבל.

הסחורה תהא בבעלותה הבלעדית של הרמוני רהיטים בע"מ עד לפרעונה המלא ע"י הלקוח.

בעת ביצוע ההזמנה תתבקש להקיש פעמיים (דאבל קליק) על מקש ביצוע ההזמנה. הקלדה זו מהווה חתימה אלקטרונית ואת הסכמתך לביצוע מלא של התשלום טרם קבלת הסחורה.

8 . פתיחת חשבון משתמש

לשם ביצוע רכישה יהיה על המשתמש למלא טופס פרטים אישיים, לרבות:

• שם פרטי ושם משפחה;

• כתובת דואר אלקטרוני;

• בחירת סיסמא;

• תעודת זהות;

• מספר טלפון;

• פרטי כרטיס אשראי;

• כתובת למשלוח (במידת הצורך)

 

הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.

 

על הלקוח לדעת כי עיסקה מקוונת אינה דורשת חתימה בכתב יש וכי לחץ על אישור ההזמנה מהווה חתימה אלקטרונית המאשרת עי כל הפרטים שניתנו נכונים.

 

9 . אישור הזמנה

ההזמנה תאושר על ידי שליחת הודעת דוא"ל באופן אוטומטי באמצעות אתר האינטרנט שלנו לדואר האלקטרוני שצוין בעת יצירת החשבון .החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לסרב לכל הזמנה מלקוח שאיתו יש מחלוקת על תשלום מהזמנה קודמת .

. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

10. ביטול הזמנה

כל רוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. להלן מספר הוראות רלוונטיות מחוק הגנת הצרכן.

ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב.

ברכישה של נכס, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

רוכש לא רשאי לבטל את העסקה ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד הרוכש, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

ביטול העסקה ע"י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.

 

ביטול רכישה מצד החברה

א. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

ב. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.

ג. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

ד. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר

11 . חשבונית

חשבונית תונפק עבור כל משלוח. החשבונית תשלח באופן מקוון לחשבון דוא"ל. ללקוח תהיה אפשרות לשמור או להדפיס את החשבונית.

12 . תשלום

אמצעי התשלום הזמינים:

כרטיסי אשראי ישראלים ובינלאומיים על ידי מילוי השדות הניתנים למטרה זו ( מספר כרטיס , תאריך תפוגה , 3 ספרות האחרונות על גב הכרטיס ) כאשר תשלום מאובטח.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש צילום של תעודת זהות של הקונה לכל תשלום באמצעות כרטיס אשראי.

PAYPAL

עבור פריטים שזמן אספקתם מעל 3 שבועות ניתן להשלים את התשלום בהעברה בנקאית, כרטיס אשראי, המחאה או מזומן

13 . משלוח

החברה תהיה אחראית על אספקת והובלת מוצרים ותפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות המרבית.

החברה תספק רק מוצרים אשר שולמו במלואם, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף הפריט, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים, לפי המקרה (להלן, "אזורי החלוקה"). החברה רשאית, אך לא חייבת לספק את המוצרים גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי החברה, לא נהיה חייבים לספקה.

זמני אספקת הפריטים המצויינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)

על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף לוידוא נכונות התלונה.

כל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו.

במקרים שמוצר יחזור בגלל פרטים מוטעים שמסר הלקוח, יחוייב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

יובהר כי דמי המשלוח בהם יחוייב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

פריטים קלים (בעיקרם כלי בית, טקסטיל ומתנות) יישלחו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליח תיאום משלוח (אם בכלל) ייעשה באמצעותם. פריטים גדולים (בעיקר ריהוט) יישלחו באמצעות מובילים מטעם החנות מועד ההובלה ייקבע מול הלקוח.

14 . זמני אספקה

זמני האספקה המצויינים באתר הם זמני אספקה משוערים למוצרים הנמצאים במלאי.עיכובים באספקה של מוצרים שמיוצרים בהזמנה מיוחדת עבור הלקוח לא יכולים בשום אופן להוות סיבה לביטול ההזזמנה או לתשלום פיצויים.

משלוחים על ידי שליח אקספרס עשויים להיות כרוכים בתשלום נוסף.

ימי עסקים לא כוללים ימי שישי ושבת, ערבי חג .

במקרה של הזמנה למוצרים עם זמני אספקה שונים, כל ההזמנה תשלח על בסיס התקופה הארוכה יותר.

15 . אחריות

החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים ובמועד. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, אלא אם כן ארעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצד החברה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר על ידי הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.

החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו הצעתו של משתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלבצע רכישה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר.

החברה ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם

בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

16 . החזרת סחורות

חזרת סחורה ללא תתקבל ללא אישור מראש של החברה. בקשת החזרה תעשה בכתב בלבד.

סחורה שתוחזר לא מסיבה של פגם, תוחזר על חשבון הלקוח. במידה והפריט המוחזר הוא רהיט שנשלח באמצעות המובילים של החברה- איסוף ייתואם מול החברה. הלקוח ישלם עבור האיסוף. תעריף האיסוף יקבע בהתאם למרחק הגיאוגרפי.

17 . ביטולים והחזרות

א. כל הרוכש מוצר ב Harmony Interior Design רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

1. ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.

2. על מחיר הוצא לעלות על 50 ₪,

3. זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי -

ריהוט שהורכב בבית הצרכן או טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות;

4. נעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בזיכוי, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו.

ג. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס: 02-6249908 ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני למח' שירות הלקוחות במייל: harmony-service@bezeqint.net

ד. תוצאות הביטול עקב פגם:

במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם; אם קיבלתם את המוצר, יש להעמידו לרשות בעל החנות במקום שבו נמסר הנכס.

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

במקרה של ביטול שלא עקב פגם, יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. בתשלום בכרטיס אשראי יחוייבו דמי הסליקה שחייבה חברת האשראי את הית העסק.

יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע"י חנות Harmony Interior Design בירושלים.

אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לאחת מחנויות הרשת, על חשבונכם.

חשוב לציין, כי תחוייבו בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבלתם את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבעל החנות באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

דעו: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש.

 

כמו כן, אין אפשרות החלפה או החזרה של פרטי ריהוט הנרכשים באתר שכן הם נעשים בהזמנה מיוחדת אצל היצרנים בצרפת / בלגיה / איטליה (מכאן זמן האספקה הארוך).

 

במידה ואתם חוששים מקניית פריט ריהוט דרך האתר, אתם מוזמנים לבוא ולהתרשם מהרהיטים בחנות וכמו כן להתרשם מדגמים נוספים.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

18 . שירות לאחר המכירה

נתקלתם בבעיה?

אנחנו כאן לרשותכם. אל תהססו לפנות אלינו. אנחנו ננסה לעשות כל שביכולתינו על מנת לפתור כל בעיה.

 

הערה:

www.harmony.co.il היא לא היצרנית של הפריטים הנמכרים באתר, האתר ו/ או החברה לא יכולים לשאת באחריות לנזק שנגרם לרכוש או לאדם כתוצאה מפגם במוצר.